بایگانی برچسب ها : قرآن کريم

همبستگی اجتماعی در قرآن

hambastegi

تكيه همبستگی اجتماعی مورد نظر قرآن كريم بر امور فطري و تكويني، مشترك بين همه انسان ها، علاوه بر وجه ماندگاري آن، از عمق خاصي نيز برخوردار است و از آن با تعابير ويژه اي همچون «الفت» و «برادري» ياد شده است. با وجود اشتراك در خالق واحد، مبدأ و معاد نيز مشترك شده و با وجود اين اشتراكات عميق، ... ادامه مطلب »