احکام القرآن

حکم مخالفت پدر با قرائت قرآن

پرسش: چنانچه پدری به فرزندش بگوید که: «راضی نیستم قرآن بخوانی و یا در جلسات قرآن شرکت کنی»، آیا فرزند باید اطاعت کند؟ پاسخ: اگر مخالفت امر پدر موجد اذیت و آزار وی می شود این کار جائز نیست. و در این صورت بر فرزند واجب است که سعی خود را در جلب رضایت پدر برای انجام امور مستحب به ... ادامه مطلب »

حکم نگارش قرآن

پرسش: از آنجا که در نگارش قرآن با رسم الخط عثمانی متداول، بعضی کلمات با املائی غیر معروف تحریر شده اند؛ آیا نگارش قرآن با خطی متفاوت با این رسم الخط جائز است؟ پاسخ: چنانچه از این کار گمان تحریف قرآن در آینده برده شود؛ احتیاط در این است که به همان رسم الخط مرسوم پایبند باشم. و در غیر ... ادامه مطلب »