تدبر در قرآن

جلسه هفدهم (استقامت، آخرين مرحله دين داري)

foselat-17

در شب هجدهم ماه مبارك رمضان حضرت آيت الله سيد محمدتقي مدرسي به تبيين بحث استقامت در سوره فصلت پرداختند. ايشان فرمودند وقتي مومن به مرحله استقامت برسد امتحانات او در دنيا بسيار كوتاه و محدود مي شود و رو به پايان است. به عبارت ديگر به يقين نسبي مي رسد. بين استقامت و قيام فرق است. قيام چيزي است ... ادامه مطلب »

جلسه شانزدهم (لگد مالتان مي كنيم)

foselat-16

در ادامه سلسله جلسات تدبر در سوره مباركه فصلت خداوند به بيان بخشي از رفتار كفار در قيامت مي پردازد. آيه 29 مي فرمايد « در قيامت كه حقايق آشكار مي شود كفار به خداوند مي گويند خدايا آن دو گروه از جن و انس را كه ما را به گمراهي كشيدند نشانمان بده تا زير پايمال لگد مال كنيم». ... ادامه مطلب »

جلسه پانزدهم (قعر جهنم جايگاه بانيان فرهنگ باطل)

foselat-15

در پانزدهمين جلسه از سلسله جلسات تدبر در سوره مباركه فصلت حضرت آيت الله سيد محمدتقي مدرسي به بحث فرهنگ صحيح اشاره كردند. ايشان در ابتدا با بيان حقايقي از جهنم و ساكنان آن فرمودند: ما حقيقتا نمي دانيم آتش جهنم از چيست. شايد جنس آتش آن مثل آتش خورشيد از اتم باشد. اما جهنم هفت دركه (طبقه سمت پايين ... ادامه مطلب »

جلسه چهاردهم (همنشين بد، يار و همكار شیطان)

foselat-14

در شب ميلاد سبط اكبر، كريم آل طه، حضرت امام حسن مجتبي عليه السلام، حضرت آيت الله مدرسي در ابتداي فرمايشات خود به دو خواب و ارتباط آن با حوادث منظقه اشاره كردند و فرمودند انشاء الله اين حوادث تلخ و خونريزي ها به نور امام حسن مجتبي به صلح و آرامش منجر خواهد شد. ايشان در ادامه تدبرات پيرامون ... ادامه مطلب »

جلسه سيزدهم (استقامت محور سوره فصلت)

foselat-13

در شب چهاردهم ماه مبارك رمضان و در محفل تدبر در قرآن، حضرت آيت الله مدرسي با تكرار اين مطلب كه استقامت محور سوره فصلت است فرمود رسيدن به اين قله تنها با همت خود انسان ميسر است. ايشان كه در اين جلسه مبحث ظن را باز كردند و گفتند نمي شود انسان خالي و معلق بماند. نگاه و بصيرت ... ادامه مطلب »

جلسه دوازدهم (اعتقاد و عمل صحيح، دو بال سعادت بشر)

foselat-12

حضرت آيت الله سيد محمدتقي مدرسي در دوازدهمين جلسه از جلسات تدبر در سوره مباركه فصلت به تبيين راه و رسم صحيح بندگي پرداختند و ايمان و عمل صالح را دو شرط اساسي براي رسيدن به جايگاه شايسته ي اخروي دانستند. ايشان در ابتدا فرمودند جوامع بشري هميشه از ابعاد مختلف باهم تفاوت داشته اند و قرآن كريم از همه ... ادامه مطلب »

جلسه یازدهم (عذاب دستاورد اعمال بشر)

foselat-11

حضرت آيت الله سيد محمدتقي المدرسي در ادامه مباحث خود پيرامون سوره مباركه فصلت، قرآن كريم را منشأ و منبع حكمت دانستند و گفتند شيطان هميشه بشر را با ترفندهايي وسوسه مي كند و اين فكر را به انسان القا مي كند كه مگر خداوند مارا آفريده كه عذابمان كند؟ مگر خدا ارحم الراحمين نيست؟ و يا اين فكر كه ... ادامه مطلب »

جلسه دهم (تمسك به راه اهل بيت معناي صحيح عبادت)

foselat-10

حضرت آيت الله سيد محمدتقي المدرسي در شب يازدهم ماه مبارك رمضان به مسئله عبادت پرداختند و اين موضوع را در آيات سوره فصلت تشريح نمودند. ايشان با بيان اينكه عبادت در تفسير به معناي تسليم مي باشد به تبيين معناي تاويلي آن پرداختند. تأويل عبادت اذعان انسان به يك روش و منش است. در واقع اينكه كسي بيايد و ... ادامه مطلب »

جلسه نهم (پند شنوي راه رهايي از عذاب هاي خداوند)

foselat-9

حضرت آيت الله سيد محمد تقي مدرسي در شب رحلت ام المومنين و زوجة النبي حضرت خديجه سلام اله عليها بحث قرآني خود را با بيان اهميت تجربيات و عبرت هاي بشر آغاز كردند. ايشان مهم ترين صفت بشر را قابليت انتقال علم و تجربه از شخصي به شخص ديگر و از نسلي به نسل ديگر دانستند. اين كلام خداوند ... ادامه مطلب »

جلسه هشتم (فيض دائم خداوند بر مخلوقات)

foselat-8

حضرت آيت الله سيد محمد تقي مدرسي در جلسه هشتم از جلسات تدبر در سوره فصلت بحث فيض دائم خداوند بر مخلوقات را مطرح كردند. آيات در اينجا بعد از بحث خلقت زمين به آفرينش آسمان ها اشاره مي كند. اما يك سوال در اينجا مطرح است كه چرا خداوند – كه مي تواند هر كاري را با يك كن ... ادامه مطلب »