تدبر در قرآن

جلسه بيست وهفتم (آيه آيه تا روشن شدن حق)

foselat-27

حضرت آيت الله سيد محمد تقي مدرسي در شب سي ام ماه مبارك رمضان به جمع بندي آيات مباركه سوره فصلت پرداختند. وي در اين جلسه كه آخرين شب اين جلسات بود فرمودند معمولا در قرآن كريم مطالب ابتداي سوره در انتهاي همان سوره به شكلي آمده است. در ابتداي اين سوره اشاره به بحث قرآن كريم بود و در ... ادامه مطلب »

جلسه بيست وششم (نعمت هاي خدا سنجه اي براي ايمان)

foselat-26

انسان انقدر پيچيده است كه اگر كل عمر خود تلاش كند، نمي تواند جسم خود را بشناسد. حال آنكه روح انسان از جسمش هم پيچيده تر است. حضرت آيت الله سيد محمد تقي مدرسي در شب بيست و نهم ماه مبارك رمضان مسئله بحث شناخت انسان را مطرح كردند و فرمودند: انسان با وجود اين پيچيدگي ها عمر خود را ... ادامه مطلب »

جلسه بيست و پنجم (بهشت بيشه شيران شجاع دل)

foselat-25

در شب بيست و هشتم ماه مبارك رمضان، حضرت آيت الله سيد محمدتقي مدرسي در ابتداي سخنان خود چند دقيقه اي پيرامون جمع بندي توافق ايران با 6 كشور مطالبي را بيان كردند. ايشان فرمودند قهرمان واقعي اين توافق ملت ايران است. در دنيايي كه مبناي آن كوبيدن ضعفاست اگر كشوري بتواند حتي بخشي از حق خود را هم بگيرد ... ادامه مطلب »

جلسه بيست و چهارم (قرآن پيام عمومي خداوند براي همه بشر)

foselat-24

حضرت آيت الله سيد محمدتقي مدرسي در شب بيست و هفتم ماه مبارك به ادامه تدبر در سوره فصلت پرداختند. در ابتداي اين جلسه ايشان به چند نكته در خصوص آيات 43 و 44 اشاره كردند. سوالي كه گاهي براي انسان پيش مي آيد اين است كه چرا با وجود اين همه ابزار هدايت، بازم هم بشر گمراه مي شود؟. ... ادامه مطلب »

جلسه بيست وسوم (قرآن، برطرف کننده شک و باطل)

foselat-23

با نگاهي گذرا به سوره فصلت از ابتدا مي بينيم اين سوره با بحث كتاب خدا شروع شد. به بحث اعراض پرداخت و بعد به مقوله استقامت رسيد. بعد از آن به وظيفه استقامت كنندگان اشاره كرد. موضوع سجده و تكبر زدايي مطرح شد و در نهايت دوباره بحث اعراض و الحاد موضوع قرار گرفت. و در اينجا خداوند به ... ادامه مطلب »

جلسه بيست و دوم (آيات قرآن باران رحمت الهي)

foselat-22

در شب بيست و پنجم ماه مبارك رمضان حضرت آيت الله سيد محمد تقي مدرسي به نكاتي در زمينه دل خاشع و آيات قرآن پرداختند. ايشان فرمودند يك مسلمان تمام لحظات زندگي را دانشگاه مي كند و تلاش مي نمايد از هر فرصتي براي تقرب به خدا استفاده كند. و به هر مرحله اي كه مي رسد در صدد رسيدن ... ادامه مطلب »

جلسه بيست و يكم (تسبيح خداوند درمان بيماري تكبر)

foselat-21

حضرت آيت الله سيد محمدتقي مدرسي پس از شبهاي مباركه قدر و در بيست و يكمين جلسه از جلسات تدبر در قرآن بحث خود را با مطالبي در مورد هواي نفس ادامه دادند. ايشان فرمودند انسان هميشه در جنگ در دو جبهه مختلف است. يكي با شيطان و ديگري با هواي نفس. گاهي پرسيده مي شود كه اگر در ماه ... ادامه مطلب »

جلسه بيستم (سجده نزديكترين حالت بنده به خدا)

foselat-20

حضرت آيت الله سيد محمدتقي مدرسي در بيستمين جلسه از جلسات تدبر در سوره فصلت به بيان حقايقي در خصوص سجده و خواص آن پرداختند. ايشان كه در اين شب به آيه سجده (37) رسيدند ابتدا به بحث خلقت انسان و مخلوقات اشاره كردند و فرمودند: هر موجودي را خداوند يكبار خلق كرده است، اما به نظر مي رسد انسان ... ادامه مطلب »

جلسه نوزدهم (تقیه، راه زندگي در جامعه)

foselat-19

حضرت آيت الله سيد محمد تقي مدرسي در ادامه مباحث خود پيرامون تدبر در سوره مباركه فصلت به تبيين بحث چگونه زندگي انسان وارسته در جامعه پرداختند. ايشان در ابتدا فرمودند نفاق و تقيه با يك تفاوت اندك از هم جدا مي شوند. نفاق يعني ظاهري خوب كه خالي از ايمان است ولي تقيه يا تقاة يعني هم شكلي با ... ادامه مطلب »

جلسه هجدهم (بازگشت به خلق و دعوت به حق)

foselat-18

در اولين شب از ليالي مباركه قدر حضرت آيت الله مدرسي به تشريح وظيفه استقامت كنندگان در راه حق پرداختند. ايشان در ابتدا اين سوال را مطرح كردند كه آيا مسئوليت واصلان و فاتحان قله استقامت با رسيدن به آن مقام تمام مي شود؟ در پاسخ اين سوال بايد گفت با رسيدن مومن به قله ي استقامت، مرحله ي جديدي ... ادامه مطلب »