اخبار

راه اندازی پایگاه کتاب هدایت

001

قرآن و عترت، به گفته ی رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله، دو امانت ارزشمندی هستند که رستگاری و نجات بشر بدون آنها ممکن نیست. تردیدی نیست که از نگاه اسلامی هیچ کتابی در جهان هستی به قدر و منزلت قرآن نمی‌ رسد؛ کتابی که چکیده‌‌ ای از آموزه‌ های همه‌ ی پیامبران الهی را با شیواترین و ... ادامه مطلب »