بایگانی نویسنده: آلاء شاهی - منصور اعتصامی

الگوی حمایت اجتماعی از منظر قرآن کریم

parto15

بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه: در این نوشتار ابتداء مفهوم اساسی حیات طیبه به عنوان هدف اصلی در زندگی فردی اجتماعی در جامعه اسلامی مطرح می‌گردد.(1) سپس مفهوم کلی حمایت اجتماعی از منظر نهادهای بین المللی (جهت یادآوری) مورد اشاره قرار می‌گیرد. بدنبال آن با استفاده از یک مدل نموداری، الگوی مربوط به دلایل، ریشه ها و بنیاد های حمایت ... ادامه مطلب »