بایگانی نویسنده: شيخ حسن البلوشى

شيخ حسن البلوشى

قرآن کریم و مسأله ی قیام، در جستوجوی کدام فرهنگ؟

qeiam

یکی از مشکلات انسان با حقیقت این است که، به همان اندازه که مشتاقش است، از آن میترسد و، همان اندازه که خواهان رسیدن به آن است، سخن گفتن درباره اش را به تعویق می اندازد و، همان اندازه که به زیباییش باور دارد، در چهره اش نمی نگرد. و اینگونه است که فرصت در آغوش کشیدنش را از دست ... ادامه مطلب »