دروس تفسیر و تدبر در قرآن کریم در قالب DVD

مرکــز تنظیــم و نشــر آثــار چنــد رســانه ای آیــت الله العظمــی مدرســی بــا همــکاری کتــاب هدایــت، جلســات تفسـیر و تدبـر در قـرآن کریـم معظـم لــه را در قالــب DVD تصویــری در دو مجموعــه مجــزا (ســوره مبارکــه فاطــر شــامل ۶ دی وی دی) و (ســوره مبارکــه روم شـامل ۷ دی وی دی) منتشـر کـرد.

جهـت تهیـه ایـن محصـول بـا شـماره  ۶۶۱۷۰۷۵۴-۰۲۱ تمـاس حاصـل فرماییـد. DVD_Cover_RomDVD_Cover_Faterدیدگاه شما

ایمیل شما منتشر نمی شود.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>